Rotaryclub Dronten

Secretariaat
Duifkruid 1
8255 KK Swifterbant

Rotaryclub Dronten Lees meer

Volg ons online!

Het stimuleren van de samenleving

Rotaryclub Dronten is een serviceorganisatie die deel uitmaakt van de internationale Rotary-organisatie. De leden van Rotaryclub Dronten verlenen op verschillende manieren steun aan sociaal maatschappelijke doelen zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Wat Rotary is en wat Rotary wil, zijn in haar ruim 100-jarig bestaan op heel veel wijzen en in vele toonaarden verwoord. Maar de volgende omschrijving komt goed overeen met de hedendaagse rol die ze wil vervullen:

''Rotary beoogt in het maatschappelijke leven, in het leven van alle dag, van doodgewone mensen iets te brengen van hetgeen we allemaal bezitten en dat is het vermogen iets in de samenleving te stimuleren.”

Het woord stimuleren betekent impliciet dat we als Rotaryclub Dronten de medemens willen dienen en dan vooral bij zaken waarin de geïnstitutionaliseerde maatschappij van heden niet of in onvoldoende mate voorziet.

Bestuur

Het bestuur van Rotaryclub Dronten kent ieder jaar een andere samenstelling. Voor de periode 2015-2016 wordt het bestuur gevormd door de volgende leden:

  • Bauke van der Veen (voorzitter/chairman/Vorsitz)
  • Fred Janknegt (secretaris/secretary/Sekretär)
  • Peter Dekker (penningmeester/treasurer/Kassenführer)

Bijeenkomst

Dinsdag 17.30 - 19.30 uur. Locatie: Kerkcentrum 'Open Hof', Copernicuslaan 1, Dronten (0321-312792).
Iedere eerste en derde dinsdag van de maand vindt de bijeenkomst plaats in 'De Rede van Dronten', De Rede 36-38, Dronten